Areal af ellipse

Hvis du gerne vil udregne arealet af en ellipse skal du anvende en formel for at komme frem til arealet. For at finde arealet af en ellipse skal du bruge følgende formel.

areal = π*a*b

a = den korteste radius
b = den længste radius

Ved at indsætte dine værdier i ovenstående formel kan du nemt og hurtigt regne arealet ud på en ellipse

Hvis du ikke selv vil udregne arealet af en ellipse, så kan du bruge lommeregneren herunder, som gør det for dig. Du skal blot indtaste værdierne, og så ordner den resten.

Beregn areal af ellipse

areal = π*a*b

Find areal af ellipse

Eksempel: Den korteste radius (a) er 8 cm og den længste radius (b) er 12 cm

Ellipse formel (Areal)

For at udregne arealet af en ellipse, så skal du bruge en formel, hvor du ganger pi med den korteste radius ganget med den længste radius. Altså ser formlen sådan her ud: pi * a * b

Formlen udregner arealet af en ellipse

Udregn arealet af ellipse automatisk

Hvis du ikke selv vil bruge formlen for at få svaret på arealet af din figur, så kan du nemt udregne det automatisk med arealberegneren herover. Du indtaster bare den længste og korteste radius af ellipsen i felterne, og så klikker du på 'UDREGN'.

Ellipse omkreds

Hvis du gerne vil finde omkredsen af en ellipse automatisk kan du gøre dette her. Udregn omkreds af ellipse her