Omkreds af ellipse

Hvis du gerne vil udregne omkredsen af en ellipse skal du anvende en formel for at komme frem til omkredsen. For at finde omkredsen af en ellipse skal du bruge følgende formel.

O = 2 * π *
a2 + b2 2
a = den korteste radius
b = den længste radius

Ved at indsætte dine værdier i ovenstående formel kan du nemt og hurtigt regne omkredsen ud på en ellipse

Hvis du ikke selv vil udregne omkredsen af en ellipse, så kan du bruge lommeregneren herunder, som gør det for dig. Du skal blot indtaste værdierne, og så ordner den resten.

Beregn omkreds af ellipse

Bemærk at denne formel udregner blot en approximation

Find omkreds af ellipse

Eksempel: Den korteste radius (a) er 8 cm og den længste radius (b) er 12 cm

Hvordan finder jeg omkreds af en ellipse?

Du kan anvende formlen herover, til at prøve at udregne omkredsen af en ellipse på egen hånd.

Hvis du har svært ved at anvende formlen, så kan du nemt og simpelt indtaste den korteste og den længste radius i omkredsudregneren herover. Omkredsudregneren udregner automatisk omkredsen af den ellipse du har med at gøre. Bemærk at formlen udregner en approximation, og det er sværere at udregne den præcise omkreds.

Hvordan udregner jeg omkreds af oval?

Det er samme formel, du skal altså bruge både den længste og den korteste radius til at udregne omkredsen af en oval. Du kan dog nemt og hurtigt sætte dem ind i udregneren herover, så udregnes omkredsen automatisk

Hvad betyder omkredsen af en ellipse?

Omkredsen er et mål for den samlede afstand der er hele vejen rundt om en specifik figur - i dette tilfælde en ellipse. Hvis omkredsen er 20 cm, så er der altså 20 cm hele vejen rundt om ellipsen